Välkommen till Följarskap.se

I en värld där ledarskap lyfts fram som en nyckelfaktor för utveckling och framgång har följarskap, d.v.s. hur och varför vi följer människor, fått liten uppmärksamhet. Ändå vet vi att det inte finns några ledare om ingen vill följa. På följarskap.se betraktar vi ledare och följare ur ett följarperspektiv. Därmed öppnar vi upp för ett nytt sätt att se på världen. Välkommen!

Förstå världen ur ett följarperspektiv

© Christian Monö Consulting
I boken Beyond the Leadership Myth presenteras ett helt nytt sätt att se på ledare och följare. Boken utgår ifrån människans historia och utveckling med målet att förstå varför vi människor följer och leder varandra. Läs första delen av boken här!
Do you like fiction? Visit www.ccmono.com for more information on this new suspense novel about leadership and followership
A true page turner!