FAQ Vad är en följare? Följare är en person som av fri vilja valt begränsad bestämmanderätt och inflytande. Detta för att i samarbete med en ledare och andra medföljare uppnå ett gemensamt mål eller vision. Det gör följarna ovärderliga för både beslutsfattare och hela grupper. Man ska inte blanda ihop följare med medlöpare och ja-sägare som bara lyder order. Vad är följarskap? Följarskap är ett begrepp vi använder för att förklara följares sätt att följa sin ledare. Varför är följare viktiga? Följare är viktiga av flera skäl. De är engagerade, aktiva, självständiga och får saker att hända. Även om de inte leder sin grupp är följare alltid delaktiga i att styra gruppen mot dess vision. Det gör dem till viktiga samarbetspartners för sina ledare. Till skillnad från medlöpare och ja-sägare så strävar en följare aktivt mot samma vision som sin ledare. De utför därför inte bara ett specifikt arbete utan söker också nya sätt att effektivisera och förbättra både sitt eget och sin grupps arbete.  Varför skulle jag vilja bli följare? Jag har ännu inte träffat en enda stark följare som ångrar att han eller hon valt följarskap framför medlöperi! Starka följare blir ofta nyckelpersoner inom en grupp. Deras engagemang, drivkraft och delaktighet gör dem till viktiga samarbetspartners för både ledare och medföljare. Följare har därför lättare att göra karriär, påverka sin omgivning och öppna möjligheter till personlig framgång. Jag vill stärka mitt följarskap. Hur gör jag? Viljan att bli en stark följare är A och O och den har du ju redan! Börja därför med att se över dina följaregenskaper (engagemang, aktivt agerande, självständighet, återkoppling till ledare/medföljare). Vilka egenskaper behöver du stärka och vad kan du göra för att stärka dem. Arbetar du med detta kommer du se en gradvis förbättring i ditt följarskap (något din omgivning också kommer att se). Lycka till! Jag, som chef, varför vill jag omge mig med en massa starka följare? Starka följare är den bästa typen av samarbetspartner du kan ha. De är engagerade, aktiva, självständiga och tydliga i sin återkoppling till dig. De strävar mot samma vision som du och bidrar till att hela gruppen håller fokus på sina mål. Att arbeta med följare är betydligt enklare än att försöka styra en grupp medlöpare och ja-sägare. Dessutom kan du inte kalla dig ledare om du inte har människor som är intresserade av att följa dig! Jag, som chef, kan jag få mina medarbetare att börja följa mig? Som chef kan du inte skapa följare. Följare väljer sin ledare, inte tvärtom. Däremot kan du underlätta följarskap genom ett aktivt samspel med dina medarbetare. Om det leder till ökat följarskap eller hur lång tid det tar innan följarskapet uppstår beror dock inte bara på dig. Det beror till stor del på vilka individer som är dina medarbetare, vilken vision ni strävar mot och vilka förutsättningar som finns på er arbetsplats. Se till att ha en tydlig vision för gruppen och lägg fokus på samarbetet inom gruppen. Kom ihåg att ni ska uppnå era mål tillsammans! Det handlar inte om att du ska driva gruppen mot visionen eller att dina medarbetare bara ska utföra order. Det ska vara er vision, era mål och ert ansvar. Ni gör detta tillsammans och därför har ni ett delat ansvar.  
© Christian Monö Consulting
Läs Christian Monös book:   Beyond the Leadership Myth: Why We Follow Leaders and Lead Followers.  En enkel fråga:   Om ledarskap nu är så viktigt för framgång, varför har vi inte sett tydligare resultat av all den investering i ledarskapsutveckling som görs?