FÖLJARSKAPSMYTEN

Många tror att följare är underordnade personer som måste motiveras, inspireras och vägledas för att gå i “rätt” riktning. Man ser följare som får. Antagandet att följare är likställt med tjänare är inget annat än en myt - följarskapsmyten. Problemet med den här myten är att den leder till ett ointresse för följare och deras följarskap. Därför fortsätter människor att fokusera på ledare och ser därför inte vilken stor betydelse äkta följare har.
© Christian Monö Consulting

ÄKTA FÖLJARE

Äkta följare är mycket viktigare än vad följarskapsmyten får oss att tro. Ta bara det faktum att det är följarna som väljer sina ledare och inte tvärtom. Vi kan inte tvinga folk att följa oss. Vi kan tvinga dem att följa order men det är inte samma sak som att få dem att följa. Därför är det följarna som väljer vem, hur och när de vill följa. Som du säkert redan vet är vi människor betydligt mer engagerade, aktiva och produktiva när vi gör något vi vill göra. Problemet är att en stor del av vårt samhälle bygger på kontroll, dominans och hierarkier. Frågan är hur detta påverkar vårt sätt att verkligen följa och leda andra. Läs mer i boken: Beyond the Leadership Myth: Why We Follow Leaders and Lead Followers.
Det är viktigt att vi inte kopplar ihop följare och ledare med personer utan med roller som personer tar vid ett visst tillfälle.
Läs Christian Monös bok:   Beyond the Leadership Myth: Why We Follow Leaders and Lead Followers.  En enkel fråga:   Är det skillnad mellan en följare och en underordnad?