HUR ALLT BÖRJADE

Det började 2007 när en släkting till mig ställde en enkel fråga: “Alla pratar om hur viktiga ledare är men vad vet vi egentligen om de som följer ledare - följarna? Det var en intressant fråga och jag hade ingen aning om hur jag skulle besvara den. Som de flesta människor hade jag vuxit upp med ledarskapsmyten och hade därför inte ägnat någon större tanke åt dem som följer ledare. Jag blev genast lite nyfiken och började söka efter svar.

Följarskap från en följares perspektiv

När jag först påbörjade min resa verkade det logiskt att angripa ämnet ur ett följarperspektiv. Med det menas att jag ville förså varför människor som du och jag följer ledare och hur vi kan förbättra våra egna följaregenskaper. Till min stora förvåning upptäckte jag att mycket lite hade studerats och skrivits om följare, framför allt ur deras perspektiv. Större delen av det som skrivits om följare är riktat till beslutsfattare som vill ha tips på hur de på bäst sätt kontrollerar och styr sina underordnade. Den här tendensen att se följare ur en auktoritets perspektiv har hindrat oss från att förstå vad äkta ledarskap och äkta följarskap egenligen är. Med auktoritet menar jag personer som genom en hierarkisk struktur står över andra människor i form av makt och/eller annan typ av dominans.  För att ta oss bortom ledarskapsmyten måste vi alltså studera följare ur en följares perspektiv.
© Christian Monö Consulting