LEDARSKAPSMYTEN

Många tror att ledare är nycklen till framgång och lösningen på alla våra problem. De likställer ledare med beslutsfattare, personer som är långt viktigare än följarna. Denna uppfattning kan vi kalla för ledarskapsmyten. Den är så befäst hos både experter och lekmän att få ifrågasätter den. Men bara för att en majoritet tror att ledare är viktigare än följare så betyder det inte att det är sant. Det fanns en tid då de flesta människor trodde att världen var platt men det förändrade inte det faktum att jorden faktiskt är rund.  
© Christian Monö Consulting

VAD SÄGER EXPERTERNA

Vänta lite! Har inte forskning redan bevisat att ledare är viktigare än följare? Nej, när det kommer till ledarskap så är det inte mycket som forskarna är överens om. Faktum är att experter inte ens kan komma överens om vad som särskiljer en ledare från en icke- iedare! Låt oss begrunda det för ett ögonblick. Vi spendera miljarder på ledarskapsutveckling varje år och forskarna vet inte ens vad som skiljer en ledare från en icke-ledare! Så vad exakt är det vi spenderar våra pengar på?

EN PARADOX

Vår besatthet av ledare har gjort oss blinda för vad äkta ledarskap verkligen är - ett verktyg för att bygga samarbetskap.  Istället klamrar vi oss fast vid den gamla ledarskapsmyten i tron om att det är lösningen på alla våra problem. Alltså uppstår en paradox där vårt fokus på ledare har gjort oss blinda för vad ledarskap verkligen är.

VARFÖR FINNS LEDARSKAPSMYTEN?

Det finns flera orsaker till varför vi fortsätter att tro på ledarskapsmyten. Nedärvt. Från det att vi är barn får vi lära oss att ledare är viktigare än följare. Människor blandar ihop ledare med beslutsfattare. Detta betyder att de associerar ledarskap med makt, hierarkier och dominans, vilka är egenskaper som är lätta att identifiera. Ledarskap är en mycket lukrativ affärsverksamhet. Eftersom ledarskap förknippas med makt och förmåner, är det kanske inte så konstigt att många beslutsfattare gärna lägger ner pengar på att utveckla och förfina egenskaper som bidrar till detta.  Många tror på ‘Ledarskapets Heliga Graal’. Med detta menar jag att de fått höra att det finns ett ‘ledarskapsrecept’ som kan appliceras på vem som helst för att få dem att följa. Detta är delvis en förklaring till varför det publiceras och säljs så mycket böcker om just ledarskap.
Läs Christian Monös bok:   Beyond the Leadership Myth: Why We Follow Leaders and Lead Followers.  En enkel fråga:   Vilka “ledaregenskaper” delade historiska ledare såsom Julius Cesar, Jeanne d’Arc, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Shaka Zulu, Adolf Hitler och Martin Luther King?