ÄR VI BESATTA AV LEDARE?

Under hundratals år har människor varit fascinerade av “ledare” och deras ledarskap. Idag är det många som fortfarande tror att ledare är nyckeln till framgång för organisationer, företag och samhällen. Detta fokus på ledare har gjort ledarskap till en mycket lukrativ affärsverksamhet. Med tanke på denna enorma satsning på ledarskap runt om i världen borde vi ha sett en större effekt av all ledarskapsutveckling. Kan det vara så att ledare inte är så viktiga som vi tror att de är? Läs mer.

SAMARBETSKAP

Genom att arbetar tillsammans kan vi skapa stordåd. Ju bättre människor samarbetar, desto större är chansen att de når framgång i deras strävan mot sina mål. Men vad är samarbetskap och hur påverkar det vår möjlighet att nå framgång? Läs mer.

VARFÖR DETTA OINTRESSE FÖR

FÖLJARSKAP?

Till skillnad från det stora intresset för ledarskap så är intresset för de som följer ledare, alltså följare, näst intill obefintligt.  En anledning till detta är antagandet att följare inte är lika viktiga som ledare. Men med tanke på att följarskap är ett förhållandevis okänt ämne så är denna inställning ganska märklig. Om vi inte vet vad följarskap handlar om, hur kan vi då vara så säkra på att det inte är viktigt? Tänk om det är så att vi går miste om någonting centralt genom att bara fokusera på ledare? Läs mer.

MER INFORMATION

Utan följare finns inga ledare. Utan samarbetsskap (se nedan) finns verken ledare eller följare. Med andra ord kan vi inte studera det ena om vi inte förstår de andra två. Det är vårt ointresse/okunskap för följare som har lett till att vi har en begränsad förståelse för äkta ledarskap och äkta följarskap samt hur de påverkar människors förmåga att samarbeta. 
© Christian Monö Consulting