SAMARBETSKAP

Genom att arbeta tillsammans kan människor skapa stordåd! Om två eller fler individer delar samma vision eller mål kan de välja att samarbeta. Genom att dela information, erfarenheter och kunskap kan de bygga synergier vilket de hoppas ska leda till ökade möjligheter att nå framgång. Det är den här processen som jag valt att kalla för samarbetskap. Det är individernas förmåga att samarbeta som avgör graden av deras samarbetskap, och det är här som vi hittar den sanna meningen med äkta ledarskap och äkta följarskap.
© Christian Monö Consulting

VAD ÄR SAMARBETSKAP?

Samarbetskap är den process som uppstår när människor som delar en vision eller ett mål samarbetar med varandra för att bygga synergier och därmed öka gruppens gemensamma prestation.

VERKTYG FÖR ATT BYGGA

SAMARBETSKAP

Varje individ i en grupp har en påverkan på gruppens samarbeskap. Ju bättre individerna samarbetar och utnyttjar varandras styrkor, desto större blir deras prestation. När människor verkligen leder och följer varandra inom en grupp så är målsättningen att stärka samarbetskapet och maximera gruppens totala prestation. Med andra ord, äkta ledarskap och äkta följarskap är enbart verktyg för att stärka samarbetskapet inom en grupp.
I boken Beyond the Leadership Myth, visar jag hur samarbetskap har varit en viktig del av den moderna människans 200 000 års långa historia. Det betyder att äkta följarskap och äkta ledarskap är en naturlig del av mänskligheten och fanns långt innan dominans och hierarkier introducerades som maktredskap. Samarbetskap finns över hela världen och i alla typer av sociala grupperingar där människor väljer att samarbeta mot ett gemensamt mål eller vision. Vi finner det i stora, komplexa grupperingar som exemplevis politiska partier och i små enkla situationer som till exempel när ett par ska renovera sitt hus. Att förstå samarbetskap är avgörande om vi vill lära oss mer om vad äkta följarskap och ledarskap är.
Äkta ledarskap och äkta följarskap har ingenting att göra med makt, dominans, kontroll eller hierarki. De är endast redskap som människor använder för att bygga ett starkt samarbetskap.
VAR HITTAR VI SAMARBETSKAP?
Hur väl individer i en grupp samarbetar avgöra nivån på deras samarbetskap.
Läs Christian Monös bok:   Beyond the Leadership Myth: Why We Follow Leaders and Lead Followers.  En enkel fråga:   Varför finns ledare och följare?